webinar register page

Webinar banner
Kvalitetstid: Verdien av Erasmus+ i grunnopplæringa
I nettmøtet legg vi fram funn frå rapporten «Fag og fellesskap: Betydningen av Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap».

Kunnskapsminister Tonje Brenna presenterer sine prioriteringar og mål når det gjeld internasjonalt samarbeid og kvalitet i norsk skule for åra framover.

Dette vil danne bakgrunn for ein panelsamtale med desse deltakarane:
- Mads Gravås, seniorrådgivar i Kunnskapsdepartementet.
- Cecilie Indrebø, rådgivar ved Ingieråsen skole.
- Jens Flakstad Vold, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen.

Møteleiar: Siv Andersen, avdelingsdirektør for Avdeling for kunnskap og læring, Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir).

Erasmus+ er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027), og Noreg deltar fullt og heilt i programmet.

Meir om arrangementet:
https://hkdir.no/arrangement/kvalitetstid-verdien-av-erasmus-i-grunnopplaeringa

Nov 30, 2021 10:00 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.