webinar register page

Yrker på Utdanning.no
Vi har 600 yrker på Utdanning.no, blant annet for alle de yrkesfaglige sluttkompetansene.
Vi viser deg de ulike delene av yrkesbeskrivelsene, som nylig har kommet i nytt design!

Feb 10, 2023 01:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ellen Marite Fagerli.