webinar register page

Erasmus+ 2021-2027: Europeiske universiteter
Målet med webinaret er å informere om status med Erasmus+ tiltaket «Europeiske universiteter» (EUI) pr. oktober 2021. Vi får henvendelser fra norske UH-institusjoner som vurderer å søke om midler for å delta i dette prestisjefylte initiativet. Samtidig er informasjon om EUI fra Europakommisjonen lite tilgjengelig. Vi derfor inviterer til dette webinaret der vi skal dele ulike erfaringer og perspektiver, slik at potensielle søkere forberedes til å søke om midler når utlysningen kommer (forventes i november).

Oct 20, 2021 10:00 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Joakim Magnussen Ediassen.