webinar register page

Digitalt karriereveiledningstilbud og utdanningsinformasjon for deg og dine brukere
Hva kan de nettbaserte verktøyene til Karriereveiledning.no og Utdanning.no bidra med i jobben din?

- Hvordan kan Karriereveiledning.no være et supplement i din arbeidshverdag?
- Nyttige verktøy på utdanning.no og karriereveiledning.no som retter seg mot voksne i og utenfor arbeid

Utdanning.no og Karriereveiledning.no tilbyr offentlig, kvalitetssikret og gratis informasjon og veiledning.

Sep 14, 2022 02:00 PM in Oslo

* Required information
Loading