webinar register page

Erasmus+ 2021-2027: Innovasjonsallianser
HK-dir vil med dette invitere Erasmus+ koordinatorer og andre interesserte til å delta på webinaret «Erasmus+ 2021-2027: Innovasjonsallianser». Målgruppen er potensielle nye søkere.

Nov 23, 2021 12:30 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Casper Jamne Rinde.