webinar register page

Karakterkalkulatoren
Har du elever som skal søke universitet eller høgskole, som lurer på hva de kan komme inn på med sine karakterer? Vi viser deg hvordan Karakterkalkulatoren fungerer.

Feb 8, 2023 10:00 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ellen Marite Fagerli.