webinar register page

Webinar for foreldre og foresatte til ungdom som skal velge videregående
Målgruppe: foreldre og foresatte 10. trinn

Kjenner du til alle ressursene vi har og hvordan hjelpe ungdom i valg av videregående opplæring - og hvordan dere som foreldre og foresatte kan bistå?

Utdanning.no og Karriereveiledning.no tilbyr offentlig, kvalitetssikret og gratis informasjon og veiledning.

Tekstet opptak sendes til påmeldte i etterkant.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Webinar foreldre og foresatte til ungdom som skal velge VGO.